•  

  TR  
   
  Head Coach: Kali Polk
   
  Email: kpolk@tolarisd.org
   
   
  Assistant Coach: Sue Merkle 
   
  Email: smerkle@tolarisd.org
   
   

  Lady Rattler Alerts: text @tolarsoftb to 81010